ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดหนองซอ
dot
bulletประวัติเจ้าอาวาส
dot
งานบุญวัดหนองซอ
dot
bulletงานแห่เทียนพรรษา ๕๕
bulletผ้าห่อศพวัดหนองซอ
bulletวันสงกรานต์ ๕๕
bulletวางศิลาฤกษ์โบสถ์
bulletช่วยผู้ประสบอุทกภัย'๕๔
dot
อัพเดทภาพการก่อสร้างวัด
dot
bulletหอบฝัน (สร้างพระอุโบสถ)
bulletวัดหนองซอ...เกิดแต่ตม
bulletเรือนพักญาติโยม
คลิ๊กเพื่อรับชม
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดเขาอิติสุคโต
bulletวัดใหญ่คลายคีรี
dot
Newsletter

dot
กฐินสามัคคี ๓ พ.ย.๕๕

 

ร่วมสร้างบุญใหญ่ประจำปีร่วมกับ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ ทำบุญตามกำลังศรัทธา 

กฐินเป็นบุญใหญ่หลังออกพรรษาที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

 

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)


ผ้ากฐิน โดยความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึง นิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

เขตกำหนดทอดกฐิน

การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน

แต่มีข้อยกเว้นพิเศษว่า ถ้าทายกผู้จะทอดกฐินนั้น มีกิจจำเป็น เช่นจะต้องไปในทัพ ไม่สามารถจะอยู่ทอดกฐินตามกำหนดนั้นได้ จะทอดกฐินก่อนกำหนดดังกล่าวแล้วพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงอนุญาตให้ภิกษะรับไว้ก่อนได้

 

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว

ที่มา: ธรรมะไทย

 
กิจกรรมบุญวัดหนองซอ

เข้าพรรษา ปี ๕๗
ทอดผ้าป่า "เพื่อสร้างโบสถ์"
กฐินสามัคคี เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๕๖
ประมวลภาพการเทปูนสร้างโสถ์วัด ๑๑ มิ.ย. ๕๕
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ
พิธีประสาทปริญญาบัตร มจร. วังน้อย article
เทปูนสร้างโบสถ์วัด article
ทอดผ้าป่า สร้างโบสถ์ article
ประมวลภาพการเทปูนสร้างโสถ์วัด ๒๗ พ.ค. ๕๕ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
วัดหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
info@watnhongsor.com